NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

La sessió que es va dur a terme novament de forma telemàtica com a mesura de precaució per evitar possibles contagis de Covid-19.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

El Ple Ordinari es va celebrar el passat 23 de novembre.

El passat dimarts 23 de novembre es va celebrar una nova sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT). Va ser novament de forma telemàtica per tal de poder garantir totes les mesures de seguretat i protecció vers la situació sanitària actual.

El plenari es va iniciar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el passat 28 de setembre i es va donar compte també dels darrers decrets de presidència.

Dins els punts de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària, en destaca l’aprovació del Pla de Gènere i Igualtat d’Oportunitats del Consell Comarcal del Tarragonès. També destaca la ratificació del decret de presidència del 4 de novembre de 2021 que aprovava el Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per a la implementació de l’administració digital als municipis.

Diversos convenis de col·laboració aprovats

Dins l’àmbit de Benestar Social i Família, destaca també l’aprovació d’un altre conveni. En aquest cas va tirar endavant la pròrroga del conveni entre el CCT i l’Ajuntament de Salou per fer extensiu l’encàrrec de gestió del servei de traductors i intèrprets comarcals als diferents serveis públics existents a l’Ajuntament de Salou que treballen en el marc del programa d’Acollida fins el 31 de desembre de 2022.

Dins l’àrea de Joventut, cal destacar l’aprovació del Pla Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès per als anys 2022-2025, a més d’aprovar-se també el Conveni Marc de col·laboració per al desenvolupament de polítiques de Joventut entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els Ajuntaments de la comarca que s’hi adhereixin.

Pel que fa a Medi Ambient, el Ple de l’ens supramunicipal va aprovar el conveni marc de col·laboració a signar entre diferents municipis del Tarragonès i aquest Consell Comarcal regulador de la delegació del servei de recollida d’oli vegetal domèstic. També en aquesta línia, es va aprovar el conveni marc a signar també entre els diferents municipis de la comarca i el CCT referent a la delegació de la gestió i finançament del servei de retirada, custodia i, si s’escau, desballestament de vehicles abandonats.

Finalment, dins l’àmbit dels convenis de col·laboració, també es va presentar en sessió plenària la proposta d’aprovació del Decret de presidència de data 1 d’octubre de 2021 mitjançant el qual s’aprovà un conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Tarragonès 2021.

La sessió va finalitzar amb el darrer dels punt de l’ordre del dia, l’aprovació de la moció presentada pel grup comarcal En Comú Guanyem per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025.

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D