NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Va tenir lloc el passat 30 d'abril de forma presencial a la seu de l'ens supramunicipal.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Imatge de la darrera sessió plenària.

Tarragona, 7 de maig de 2024 - El passat dimarts 30 d'abril es va celebrar una nova sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT).

En l’àmbit de les propostes de Presidència es va donar compte del passi del conseller Francisco Javier Gómez León al grup mixt com a conseller no adscrit, alhora que es va informar de la nova composició de les comissions informatives i portaveus dels grups polítics comarcals de Vox i Grup Mixt a conseqüència d'aquest canvi. També es va donar compte de l'Informe 37/2023, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a la fiscalització del Consell Comarcal del Tarragonès referent a l'exercici 2021.

Pel que fa a les propostes de Benestar Social i Família, es va aprovar l'addenda de modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Igualtat i Feminismes, i els Ens Locals per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes per al període 2022-2025.

En l'àmbit de les propostes de Medi Ambient, es va ratificar el decret de Presidència de 14 de març de 2024, pel qual s'aprovà la urgència, adaptació i ajust del preu unitari per TM de la poda dipositada a terra al costat dels contenidors en diferents municipis de la comarca. A més, també es va ratificar el decret de Presidència del 17 d'abril de 2024, mitjançant el qual s’aprova l'adhesió del Consell al conveni signat entre l'Agència de Residus de Catalunya i el Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del productor de Piles i Acumuladors per a la gestió de les piles recollides a les deixalleries.

Per últim, pel que fa a les propostes d’Ensenyament, Joventut i Esports, es va aprovar la pròrroga del contracte amb les empreses Servei Àpats SL i Àgora Càtering SL del servei de menjador de les escoles corresponents als lots 1, 2 i 3. També es va ratificar el decret de Presidència de 9 d'abril de 2024, pel qual s'aprova la urgència i inicialment les bases que han de regir la concessió d'ajuts de menjador a alumnes d’ensenyament obligatori i d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Tarragonès, per al curs 2024-2025. En aquesta línia, també es va aprovar les bases que han de regir la concessió d'ajuts als centres docents d'educació infantil, primària i secundària i educació especial de la nostra comarca per a la realització de sortides culturals durant el curs vinent. Per últim dins aquest apartat, dir que també es van aprovar els plecs de clàusules econòmiques, administratives i les prescripcions tècniques que regiran els contractes administratius de concessió del servei de menjador i del servei de transport escolar de diferents escoles de la nostra comarca; així com també es van aprovar les bases que han de regir la concessió d'Ajuts Individuals de Desplaçament (AID) a alumnes que cursin ensenyament de segon cicle d'educació infantil, primària o secundària obligatòria per al curs escolar 2024-2025,

Per últim, cal esmentar també que la sessió plenària va aprovar dues mocions presentades pel grup comarcal del Partit Popular, la primera de suport als pescadors i la segona de suport a la instal·lació del complex Hard Rock a la demarcació.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D