NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Va tenir lloc el passat 25 de juny de forma presencial a la seu de l'ens supramunicipal.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Imatge d'un moment de la sessió plenària.

Tarragona, 27 de juny de 2024 - El passat dimarts 25 de juny es va celebrar una nova sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT).

En l’àmbit de les propostes de Presidència es va aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici 2023.

Pel que fa a les propostes de Serveis Interiors, Béns i Noves Tecnologies, es va ratificar el decret de presidència 2024-275 d'aprovació de la sol·licitud d'adhesió a la Comissió Central de Subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada de la Generalitat de Catalunya. Alhora, també es va aprovar l'adhesió del Consell a l'Acord Marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya. I, per últim, referent a aquest punt, es va aprovar l'adjudicació del contracte del servei de Vigilància i Seguretat a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès.

En l'àmbit de les propostes de Benestar Social i Família, es va aprovar la ratificació del decret de presidència de data 22 d'abril de 2024 que aprovava l'acceptació de l'encàrrec de gestió temporal des de l'1 de maig de 2024 al 14 de juny de 2024 de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet per realitzar el servei del SIS del seu municipi per les causes d’interès públic, amb la finalitat de no interrompre aquest servei bàsic, garantit al Centre Obert del municipi. També es va aprovar l'actualització dels valors en relació al copagament del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) Dependències a l'Àrea Bàsica de Benestar Social  del Tarragonès, seguint els mateixos criteris aplicats l'any 2008, però amb els valors de 2024, marcats per la normativa vigent. I, per últim en aquest àmbit també es va aprovar l'inici de l'expedient per procediment obert simplificat i aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques del contracte de subministrament per la compra de targetes no nominals d'alimentació i productes de primera necessitat a supermercats i botigues físiques del Tarragonès que reuneixen els requisits establerts al reglament d'Ajuts d’Urgència d'aquest Consell.

Pel que fa a les propostes de l'àrea de Medi Ambient, comentar que es va aprovar la modificació del contracte atorgat a favor de l'empresa Olis i Transports Serendipity SL, regulador del servei de recollida d'oli vegetal domèstic, arran de la recuperació del servei per part de l'Ajuntament de Salou i de la recol·locació de contenidors a Vila-seca. També es va donar compte del decret de presidència de data 29 de maig de 2024, pel qual s'aprova d'urgència i s'encarrega gestionar les restes de poda a la planta de l'empresa Corporació CLD SUTR SL de Torredembarra mentre romangui tancada per incendi la instal·lació de SECOMSA a Botarell.

Per acabar, cal esmentar també que a l'àrea d'Ensenyament, Joventut i Esports, entre altres propostes, es a aprovar la revisió de preus de diferents contractes d’empreses de menjadors escolars, a partir del curs 2024-2025, d'acord amb l'actualització del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; mentre que a l'àrea de Cultura es van aprovar les Bases de concessió de les Distincions de Mèrit de Serveis Distingits dels municipis del Tarragonès per al 2024.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D