NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

La sessió es va dur a terme novament de forma telemàtica com a mesura de precaució per evitar possibles contagis de Covid-19.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Imatge de la sessió plenària celebrada el passat 4 d'agost.

Tarragona, 5 d’agost de 2022 - El passat dijous 4 d’agost es va celebrar una sessió plenària extraordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT).

La sessió es va iniciar amb l’aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2021.

En l’àmbit d’Ensenyament, Joventut i Esports, el Ple de la corporació va donar llum verda a la proposta d’aprovar la revisió de preus de diferents contractes d’empreses de menjadors escolars, a partir del curs 2022-2023, d’acord amb l’actualització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A més, també es va aprovar la proposta d’adjudicar el contracte corresponent al servei de menjador de diferents escoles de la comarca del Tarragonès a l’empresa 7 i Tria SLU per al curs vinent.

La sessió plenària també va servir per aprovar l’adjudicació dels diferents contractes del servei de transport escolar per al curs 2022-2023, a més d’aprovar la pròrroga dels convenis signats amb els ajuntaments de Roda de Berà, Salou i Vila-seca per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per a aquest proper curs.

Acords en l’àmbit d’Urbanisme i Benestar Social

El Ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar també la proposta d’adjudicació del subministrament i instal·lació del mobiliari urbà corresponent a les anualitats 2021 i 2022.

Per últim, esmentar també els acords aprovats en l’àmbit del Benestar Social i Família. En la sessió plenària celebrada es va aprovar la ratificació del decret de presidència de data 27 de juny de 2022 que aprova l’Acord de col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Tarragonès per a la realització del pilotatge de l’algoritme social en el desenvolupament del wsocial. També va tirar endavant la proposta de l’inici d’expedient i aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques del contracte de servei Innexa. Aquest, ha de facilitar el suport especialitzat de segon grau en matèria d’estrangeria, per tal de promoure la inclusió social de persones i/o famílies usuàries del territori amb competència de l'Àrea Bàsica del Tarragonès que es troben en situació de vulnerabilitat i atenció especial.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D