NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

La corporació va reprendre les sessions presencials després d’haver-les celebrat de forma telemàtica en els darrers temps a causa de la Covid-19.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Imatge de la sessió celebrada el passat 27 de setembre.

Tarragona, 29 de setembre de 2022 - El passat dimarts 27 de setembre es va celebrar una sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT). La sessió va recuperar la presencialitat després que en els darrers temps s’hagués fet de forma telemàtica degut a la pandèmia.

En l’àmbit de Benestar Social i Família es presentava la proposta d’aprovació del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Tarragonès. També seguint aquesta línia, es va presentar la proposta d’aprovació del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’ens supramunicipal en matèria de polítiques en els àmbits de la igualtat i la no-discriminació, els drets humans, l’acollida de persones migrades i refugiades, les polítiques públiques LGTBI+ i les erradicacions de les violències masclistes.

Més enllà d’aquests dos punts, el plenari també va aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts individuals del servei de transport adaptat i assistit 2022-2025, per a tots els municipis de la nostra comarca, excepte la ciutat de Tarragona. I, per últim, en l’àmbit de Benestar Social i Família també es va aprovar la proposta d’adjudicació a l’empresa Imperial Tarraco Consulting Internacional SL el contracte pel servei Innexa. Aquest servei ha de facilitar el suport especialitzat de segon grau en matèria d’estrangeria, per tal de promoure la inclusió social de persones i/o famílies usuàries en situació de vulnerabilitat i atenció especial de la zona amb competència d’actuació de l’Àrea Bàsica del Tarragonès.

Pel que fa a l’àmbit de Medi Ambient i Agricultura  cal destacar, entre altres, l’aprovació de l’adjudicació del servei d’elaboració dels informes de l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) del Tarragonès.

Per últim, destacar que en l’àmbit d’Hisenda i Promoció Econòmica va tirar endavant la proposta de ratificació del decret de presidència de data 2 d’agost de 2022 mitjançant el qual s’aprova un conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona per a la realització del Projecte Pla d’Ocupació 2022.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D