NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

La sessió es va celebrar de forma presencial després que en els darrers temps s’hagués fet de forma telemàtica degut a la pandèmia.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Imatge de la sessió celebrada el passat 22 de novembre de 2022.

Tarragona, 29 de novembre de 2022 - El passat dimarts 22 de novembre es va celebrar una sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT). La sessió es va celebrar de forma presencial després que en els darrers temps s’hagués fet de forma telemàtica degut a la pandèmia.

En l’àmbit de les propostes de Presidència, es va prendre coneixement i declarar la vacant produïda per la dimissió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Iván Navarro, del grup polític comarcal Partit Socialista de Catalunya-CP. Seguidament, es va aprovar la proposta del tercer expedient modificatiu de crèdits del pressupost de l’exercici 2022, en aquest cas degut a l’increment salarial del 1,5%.

En l’àmbit de Benestar Social i Família es presentava la proposta d’aprovació inicial del conveni de col·laboració entre la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), L’Associació de Professionals i Estudiosos en la Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) i el Consell Comarcal del Tarragonès per a l’impuls del projecte ‘Xerrem Junts’ de la CAL, als municipis de la nostra comarca. A més, també es van aprovar inicialment els convenis marc de col·laboració i annexos entre l’ens supramunicipal i tots els ajuntaments de l’Àrea Bàsica del Tarragonès, a més dels ajuntament de Salou i de Vila-seca,  en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat i feminismes per als anys 2022-2025. Per últim, en l’àmbit dels Serveis Socials també es va aprovar inicialment la Diagnosi i el Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere del Tarragonès, així com també la Diagnosi de LGBTI+ i el Pla Comarcal de Polítiques LGBTI+ del Tarragonès.

Pel que fa a les propostes d’Urbanisme, la corporació va ratificar el decret de Presidència de data 27 d’octubre de 2022, d’aprovació, per urgència, de les certificacions del subministrament i instal·lació de mobiliari urbà, anualitats 2021 i 2022, dins del programa de mobiliari urbà.

Més enllà d’aquests punts, el plenari també va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per a la implementació de l’administració digital als municipis.

Per últim, destacar en l’àmbit de la Cultura, l’aprovació de les propostes presentades pels ajuntaments de la comarca a la vuitena convocatòria de concessió de Distincions de Mèrit de Servis Distingits prestats a favor dels municipis del Tarragonès o de la seva comarca. A més, també es va aprovar inicialment el conveni marc de col·laboració en matèria de gestió documental i annexos entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els ajuntaments de Salomó, la Nou de Gaià, Creixell, la Pobla de Montornès, Perafort i la Canonja.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D