NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Va tenir lloc el passat 25 d'abril de forma presencial a la seu de l'ens supramunicipal.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Un moment de la sessió.

Tarragona, 4 de maig de 2023 - El passat dimarts 25 d’abril es va celebrar una nova sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT).

En l’àmbit de les propostes de Presidència, es va donar compte del Decret de data 12 d’abril d’aprovació de la Liquidació del Pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès de l’exercici 2022. Seguidament es va introduir la proposta d’Urbanisme. En aquest cas es tractava de l’aprovació inicial del conveni marc de col·laboració a establir entre l’ens supramunicipal i els Ajuntaments del Catllar, la Nou de Gaià, els Pallaresos, Salomó, la Secuita i Vilallonga del Camp  per a la delegació de l’execució de les obres i la instal·lació i manteniment d’un punt de càrrega per a vehicles elèctrics al seu municipi.

Benestar Social i Ensenyament

En l’àmbit de Benestar Social i Família, en aquesta sessió plenària es presentava la proposta d'adjudicació a l’empresa Imperial Tarraco Consulting SL del contracte pel servei d’interpretació, traducció i mediació d’idiomes comunitaris i no comunitaris. També  es va portar a Ple la proposta d’aprovació inicial d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’oficina local de Creu Roja Espanyola a Tarragona, per a la concessió d’una subvenció directa pel projecte de repartiment d’aliments excedents de la Unió Europea (FEGA). També va tirar endavant l’aprovació inicial d’altres convenis de col·laboració, com és el cas del referent al Centre d’Estudis Catalunya SL (CEDESCA) pel desenvolupament de pràctiques dels seus alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior tècnic/a en integració social; a més també d’un conveni amb la Fundació Privada Bonanit per a la concessió d’una subvenció directa per a aquest any per a l’acolliment nocturn de persones sense llar de la nostra comarca. Per últim, en l’àmbit de Benestar Social, el Ple també va tirar endavant l’aprovació inicial del Protocol d’actuació en situació d’urgència per situacions de violència del Consell Comarcal del Tarragonès.

En referència a les propostes de Serveis Interiors, Béns i Noves Tecnologies es va portar al Ple l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal del Tarragonès, així com la corresponent constitució del Comitè Antifrau.

Per últim, pel que fa a les propostes d’Ensenyament, Joventut i Esports es va ratificar el decret de presidència de data 27 de març de 2023, pel qual s’aproven d’urgència i inicialment les bases que han de regir la concessió d’ajust de menjador a alumnes de centres educatius obligatoris de la comarca del Tarragonès per al curs 2023- 2024; alhora que es va presentar també la proposta d’aprovació de les bases que han de regir la concessió d’ajust als centres docents de la comarca per a la realització de sortides culturals durant aquest curs. També es va presentar la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte amb l’empresa Àgora Càtering SL del servei de menjador de les escoles Cucurull, Josep Veciana i Torreforta per al curs vigent. Per últim, destacar també la proposta d’aprovació de les bases que han de regir la concessió d’Ajuts Individuals de Desplaçament a alumnes que cursin ensenyaments de 2n cicle d’educació infantil, primària o secundaria obligatòria per a aquest curs.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D