NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Va tenir lloc el passat 26 de setembre de forma presencial a la seu de l'ens supramunicipal.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Imatge de la sessió plenària celebrada el passat 26 de setembre.

Tarragona, 5 d’octubre de 2023 - El passat dimarts 26 de setembre es va celebrar una nova sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT).

En l’àmbit de les propostes de Presidència, es portava al Ple la proposta d’aprovació del Compte General del pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès de l’exercici 2022.

Pel que fa a les propostes d’Ensenyament, Joventut i Esports es va aprovar la proposta de ratificació del decret de presidència de data 24 d’agost en què es va aprovar l’increment del cost dia del servei de menjador de l’Institut Escola Mediterrani que, entre d’altres aspectes, ha de permetre amortitzar la inversió a realitzar a la cuina/menjador del centre durant l’estiu de 2024.

En l’àmbit de Benestar Social i Família, en aquesta sessió plenària es presentava la proposta d’aprovació de l’inici de l’expedient per procediment obert harmonitzat i aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques del contracte del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) de l’ABSS del Tarragonès. També es va aprovar l’inici de l’expedient per procediment obert i aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques del contracte del Servei de Teleassistència Avançada a Domicili.

La sessió també va aprovar la modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, i els Ens Locals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025, per millorar la dotació econòmica de la línia ja existent relativa al servei de migració i primera acollida de refugiats i persones desplaçades.

Per últim, es va aprovar la proposta de declarar deserta la licitació del Contracte de Prestacions del Transport Adaptat a la Comarca del Tarragonès, excepte Tarragona, atès que no s’han presentat ofertes.

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D