OBERTA LA CONVOCATÒRIA ALS AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2020

L’ajut es pot tramitar per via telemàtica o presencialment seguint les instruccions que trobareu a l'apartat d'Oficina Habitatge d'aquesta pàgina web. Si ho heu de fer presencialment, cal demanar cita prèvia a la mateixa pàgina. La convocatòria estarà oberta fins el dia 3 de juliol.
OBERTA LA CONVOCATÒRIA ALS AJUTS  PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2020

La convocatòria estarà oberta fins el dia 3 de juliol.

El Consell Comarcal del Tarragonès ha reobert l'Oficina d’Habitatge coincidint amb el termini per presentar les sol·licituds per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020, amb la dfinalitat de facilitar l’accés a la convocatòria.

Aquests ajuts busquen facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. S’hi poden acollir aquelles persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

L’import màxim de la renda mensual de l’habitatge és, al Camp de Tarragona, de 500 €/mes. (900 € en cas de famílies nombroses o que algun membre tingui concedida una discapacitat).

A través d’aquests enllaços es pot descarregar la sol·licitud, així com la  Documentació a presentar i el  llistat de Requisits.

Quin es l’import de la subvenció?
L’import de la subvenció serà:
  • Del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
  • Del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
  • Del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos. Ajut anual màxim de 2.400 € anuals.
Com tramitar l’ajut?
L’ajut es tramitarà preferentment per via telemàtica a través de la web de la Generalitat.

En aquest enllaç es poden consultar les Instruccions per tramitar l'ajut telemàticament així com un Manual idCAT.

Cita prèvia
Per tramitar-la presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia. Només es donarà una única cita prèvia per la presentació de tota la documentació d'una sola persona.

Per assistir a la cita s’haurà de guardar unes normes mínimes de seguretat:
- Portar mascareta
- Acudir una sola persona per visita

- Portar tota la documentació  requerida i ben omplerta (Sol·licitud, model bancari, etc..)
- Molt important: el Full de model bancari ha d’estar segellat per el banc
- Portar els originals sense fotocòpies
- Cadascú haurà de portar el seu bolígraf

Nota:
- Els lavabos estaran tancats
- Sols és podrà tramitar una ajuda per a cada cita

Ajuts especials COVID
La convocatòria coincideix, i és compatible, amb els ajuts especials COVID que es presenten exclusivament de forma telemàtica.

Trobareu tota la informació d’aquest ajut a:  
  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D