Dissabte 13 de Juliol de 2024

RECORDEM LA NORMATIVA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU AMB MENORS

Per dur a terme aquestes activitats amb menors de 18 anys fora del període lectiu, és d’obligat compliment el Decret 267/2016 d’activitats d’educació en el lleure i esportives.
RECORDEM LA NORMATIVA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU AMB MENORS

Quadre informatiu del decret regulador.

Tarragona, 10 de maig de 2023 - En breu ajuntaments, entitats esportives i de lleure, empreses particulars, centres educatius, etc. començaran a fer difusió i a obrir el període d’inscripcions de les activitats del període estival per a infants i joves. Com cada any, volem fer un recordatori perquè tots els casals de lleure i campus esportius compleixin amb la normativa vigent.

Per dur a terme aquestes activitats fora del període lectiu, és d’obligat compliment el Decret 267/2016 d’activitats d’educació en el lleure i esportives en les quals participen menors de 18 anys.

Aquesta normativa garanteix certa qualitat pedagògica i mesures de seguretat per a les persones implicades. Entre les coses que destaca són: la necessitat que hagi una programació de les activitats (amb objectius i horari); que tingui una assegurança d’accidents i una de responsabilitat civil; que compti amb les autoritzacions pertinents de les famílies, etc.

Pel que fa al personal dirigent de l’activitat, la ràtio és d’1 per cada deu infants, dels quals entre un 40% (en casals de fins a 24 menors) i un 60% (a partir de 25) ha d’estar inscrita al Registre Oficial de Professionals del Lleure (ROPELL) o de l’Esport (ROPEC) segons la tipologia de l’activitat. És a dir, no tan sols han de tenir una formació determinada, sinó que s’ha d’haver sol·licitat la inscripció en un d’aquests registres. En el cas dels casals de lleure, les persones que s’han tret el carnet de monitor i direcció en el lleure amb una de les entitats de formació homologades per la Generalitat de Catalunya no han de fer cap tràmit, perquè la inscripció es fa d’ofici. En canvi, sí que hauran de sol·licitar la inscripció totes aquelles persones que hagin cursat el curs fora de Catalunya o que hagin fet un dels certificats de professionalitat o cicles formatius que permeten treballar com a professionals titulats/des en aquests àmbits (lleure i/o esports). 

D’altra banda, per a les entitats que organitzen o promouen aquestes activitats, des del Consell Comarcal del Tarragonès també s’ofereix la possibilitat de cercar dirigents mitjançant la difusió de les ofertes en el butlletí setmanalment actualitzat que s’envia a les persones inscrites, totes elles amb perfils relacionats amb el lleure, camp social i món educatiu.

Les activitats d’estiu també han de complir altres normatives com la de protecció de dades o la que exigeix que tot el personal que està en contacte amb els/les menors hagi de tenir el certificat negatiu del registre de delictes de naturalesa sexual.

Visites de seguiment

Des del Servei Comarcal de Joventut es fan les visites de seguiment de les activitats perquè compleixin aquestes normatives. Prèviament, s’informa i s’ofereix a Administració, entitats, empreses i professionals de tot el sector suport i assessorament amb un apartat de la web www.tarragones.cat on, a més a més de la legislació, hi ha consells i models de documentació, llistat de les formacions que donen accés al registre de professionals, etc. Es pot trobar a l’apartat Joventut/T’interessa/Per a professionals, o també es pot contactar mitjançant el correu joventut@tarragones.cat o el telèfon 977 244 500.

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D