Divendres 14 de Juny de 2024

REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL TAMBÉ AL 2021, AMB ATENCIÓ DIRECTA AL JOVENT I ACCIONS ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA

El programa permet la contractació de dues professionals que fan un servei d’orientació educativa i laboral al jovent de la comarca.
REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL TAMBÉ AL 2021, AMB ATENCIÓ DIRECTA AL JOVENT I ACCIONS ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA

Imatge d'un dels tallers celebrats.

El Consell Comarcal del Tarragonès dona continuïtat, un any més, al programa Referents d’Ocupació Juvenil gràcies a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya que permet la contractació de dues professionals que fan un servei d’orientació educativa i laboral al jovent de la comarca (excepte Tarragona que gaudeix d’una professional pròpia).

El seu principal objectiu, per tant, és l’atenció directa a les persones joves, i entre les seves funcions hi ha la d’oferir orientació, assessorament i acompanyament individual en la transició del sistema educatiu al món laboral.

Per a un major aprofitament de recursos i eficiència en la feina feta, les referents treballen sempre en coordinació amb la resta de professionals del territori en matèria de Joventut, Serveis Socials, treball i les persones encarregades de l’orientació acadèmica als Instituts d’Educació Secundària, totes elles amb contacte directe amb les persones joves destinatàries.

Hi ha principalment dues vies d’actuació per desenvolupar el programa: les permanències als municipis o telemàtiques i els tallers o tutories individualitzades als centres de Secundària (també presencials o on line amb motiu de la Covid19).

Pel que fa a les primeres, consisteixen en l’atenció per part de les dues tècniques referents a municipis amb els quals s’estableix prèviament un conveni, per facilitar la proximitat amb la persona jove i donar una atenció més adequada a les seves necessitats i en coordinació amb els recursos locals existents. El servei es fa des dels Punts d’Informació Juvenil de Vila-Seca, Salou, Altafulla, Torredembarra i Roda de Berà en una periodicitat quinzenal, a excepció de Vila-seca en què es fa setmanalment, tot i que actualment s’està fent de forma telemàtica.

Pel que fa als tallers als centres de Secundària que el Consell Comarcal fa a través d’aquest programa al 2021 està previst realitzar-los tan presencialment, sempre que sigui possible, com en línia. La temàtica és la mateixa d’anys anteriors, amb alguna novetat:

  • Xerrada sobre la inserció laboral dels Cicles Formatius al Camp de Tarragona (alumnat 2n cicle d’ESO amb interès per Cicles Formatius. Durada: 1 hora).
  • Xerrada “Quines sortides tinc?” Xerrada motivadora per continuar formant-se (alumnat 4t d’ESO. Durada: 1 hora).
  • Dinàmiques de motivació per evitar l’abandonament dels estudis obligatoris (Grups concrets que requereixen aquesta atenció. Durada:1 hora).
  • PFI (Grups concrets que requereixen d’aquesta atenció. Durada: 1 hora).
  • Tutories individualitzades  adaptades a les necessitats de l’alumne/a (Durada: aproximadament 30 minuts cada tutoria amb possibilitats d’ ampliació i en coordinació amb l’orientador/a del centre).

Totes aquestes accions es poden dur a terme gràcies al Fons Social Europeu (en el marc del programa “El fons Social Europeu inverteix en el teu futur”),  el Servei d’Ocupació de Catalunya (de la Generalitat), la Direcció General de Joventut i el Consell Comarcal del Tarragonès, també en el marc de coordinació i col·laboració per a la prestació de serveis municipals amb la Diputació de Tarragona.

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D