7È CONGRÉS NACIONAL DE GENT GRAN DE CATALUNYA

En una jornada que va acollir els representants de les associacions del consell consultiu de la gent gran del Tarragonès, va presentar el 7è Congrés de Gent Grna de Catalunya.

Es van designar les persones delegades i els suplents del Tarragonès que formaran part del congrés i s’encarregaran de debatre les ponències, redactar les conclusions i el manifest final 


El Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGC) i el Departament de Benestar Social i Família van presentar el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, al Consell Comarcal del Tarragonès, en el marc d’una ronda d’accions prèvies per designar entre els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès les persones delegades i els suplents que formaran part de l’assemblea.

El procés preparatiu culminarà el proper 1 d’octubre amb un acte central a Món Sant Benet en què es presentaran les ponències, es pactaran les conclusions i el manifest final. La iniciativa, que enguany duu per lema “Junts podem!”, se celebra cada quatre anys i la convoquen la Generalitat de Catalunya i el CGGC. L’objectiu és reflexionar sobre les diverses realitats que viuen les persones grans al nostre país i tractar les principals problemàtiques, inquietuds o necessitats del col•lectiu.

En aquesta presentació al Tarragonès, que va fer-se a la seu del Consell Comarcal, hi participaren el seu president, Frederic Adan, el responsable del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Sr. Agustí Vila, la Sra. Rosa Llurba, Vicepresidenta 1a del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès i el Sr. César Griñó, Vicepresident 2n del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès. En ella es van convocar representants de més d’una trentena d’entitats de pensionistes i jubilats d’arreu de la comarca.

El president del Consell Comarcal del Tarragonès, que feu la introducció de l’acte i va fer públics els noms dels representants escollits, declarava que el col•lectiu de la Gent Gran del Tarragonès és un dels més actius, la qual cosa l’omple d’alegria i honora els seus membres, que estan permanentment realitzant noves iniciatives.

Els congressistes que representaran el Tarragonès són: Ferran Martorell, Mercedes Campo, Josep M. Ferré, Elias Torres, Hilario Expósito, César Griñó, Juan Torres, Francisco Cañizares i Rosa Maria Bultó.


Per la seva banda el Sr. Agustí Vila , responsable del Consell de la Gent Gran de Catalunya, inform que aquest congrés s’estructura en tres fases: precongressual, congressual i poscongressual. La primera, en la qual s’emmarquen els actes d’avui, inclou accions informatives adreçades al màxim nombre de gent gran i persones interessades. La segona fase consistirà en l’acte central de la propera tardor, on es preveu la participació d’unes 600 persones. La majoria seran 471 delegats de tot Catalunya entre els quals hi figuren els que s’han designat avui.

Per acord del CGGC es debatran dues ponències amb el títol “Persona, societat i benestar” i “La Catalunya del futur”. Finalment, l’organització ha planificat una última fase concebuda per donar a conèixer els resultats del congrés i que es manté activa al llarg del temps per fer seguiment dels acords adoptats. 

La ponència “La Catalunya del futur” en la seva redacció inicial advoca entre d’altres per la consecució d’un nou pacte social i intergeneracional global en el que cada generació (joves, adults i grans) trobi el seu espai i la seva utilitat en el si de la societat. El document parteix de la premissa que “cap persona hauria de suposar una càrrega per cap sector ni per la societat. La definició i assumpció dels drets i deures de cadascú, és el paràmetre més saludable per generar respecte, establir canals de participació i proveir l’atenció necessària a qui pugui necessitar-la”.

Per la seva banda, la ponència “Persona, societat i benestar” referma la postura de rebutjar qualsevol renúncia a l’Estat del Benestar, tot i l’escenari econòmic complicat, amb una distribució més justa de la riquesa i la incorporació de nous elements que permetin la sostenibilitat del sistema. S’aposta, així mateix, per reforçar la cohesió social amb més protecció social i una atenció centrada en la persona, quelcom que s’ha de fer compatible amb la promoció de l’envelliment actiu i d’entorns amigables per a la gent gran.

La importància del congrés radica en el fet que serveix per obrir el debat social i perfilar la línia de treball que cal seguir per donar resposta a les necessitats a curt i mig termini de la gent gran. Les ponències, les conclusions i el manifest de cada edició (la primera es remunta a 1990) serveixen per marcar l'agenda política en la matèria durant els quatre anys posteriors, fins a la celebració del següent congrés.

L’organització del congrés compta amb la col•laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, dels ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, dels consells comarcals, així com de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D