OFICINA VIRTUAL

Què és?

La Oficina virtual del Tarragonès et permet fer, a través d’Internet, tramitacions oficials, consultes, o informar-te sobre la teva relació amb el Consell Comarcal del Tarragonès.

És una manera d’agilitzar els tràmit, representa un estalvi de temps i desplaçaments, ja que no cal que ens personem a les oficines comarcals. L’Oficina Virtual està oberta els 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

És tant segur i veraç com en l’atenció personal: per fer tràmits virtuals ens cal un identificador digital que garanteixi la nostra identitat a Internet i asseguri la integritat i confidencialitat.

Aquest servei és un canal paral·lel al presencial. Des del Consell Comarcal, juntament amb la Diputació de Tarragona i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, es treballa per ampliar progressivament els serveis que es poden oferir a través de l’Oficina Virtual. Uns serveis que creixeran també gràcies a la interconnexió de les diferents administracions.

 • Compartir a

Què és la Seu Electrònica?

La Seu electrònica del Consell Comarcal del Tarragonès és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual es difon informació i es presta serveis competència del Consell Comarcal del Tarragonès.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part del Consell Comarcal del Tarragonès.

Podeu accedir mitjanant el següent enllaç

Seu electrònica

 • Compartir a

Què puc tramitar?

Prèviament haureu de disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT. Podeu seguir les indicacions dels apartats Com obtenir l’idCAT Mòbil? I idCAT Certificat per tal donar-vos d’alta o generar un certificat.

Per fer tràmits via electrònica amb el Consell Comarcal del Tarragonès cal accedir a l’apartat de tràmits del menú superior del web municipal tarragones.cat. Tot seguit cal cercar el tràmit que es vol realitzar i, si està activada la tramitació online, fer-la des d'allà, en cas que no estigui activat el tràmit concret, podeu fer la sol·licitud per instància genèrica.

Alguns dels tràmits que pots fer telemàticament són:

Instancia genèrica   

Accedir a una notificació electrònica

Presentació de factures electròniques

Sol·licitud d'accés a la informació pública         

I d’altres que trobaràs al catàleg de tràmits electrònics del Consell Comarcal del Tarragonès.

Podeu consultar com fer un tràmit al Catàleg de serveis en la següent guia.

 

 • Compartir a

Què són les notificacions i comunicacions electròniques?

La notificació electrònica és un servei de les administracions públiques per realitzar en els seus procediments notificacions als ciutadans i empreses, per mitjans electrònics, amb totes les garanties establertes per la llei.

La comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació; no requereix peu de recurs ni té data d’expiració.

Aquí trobaràs més informació sobre com accedir a les notificacions o comunicacions.

 • Compartir a

Com accedir a la teva carpeta ciutadana?

Accedint a la teva carpeta ciutadana podràs consulta:

 • Tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració
 • Consultar les teves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques

Accés a la carpeta ciutadana

Podràs accedir, tant amb idCAT Mòbil com amb certificat.

Més informació

 • Compartir a

Com obtenir l’idCAT Mòbil?

Seguint els passos dels vídeos que veureu a continuació podeu realitzar l’alta a servei d’identificació idCAT Mòbil. Podeu fer l’alta al servei tant amb DNI com amb TIE.

IMPORTANT, en el procés d’alta a idCATMòbil heu d’introduir el codi de barres que apareix a la part posterior de la targeta sanitària individual de CATSalut, no el codi que apareix a la part frontal que comença amb les dos primeres lletres del vostres respectius cognoms.

És obligatori realitzar el tràmits de manera presencial per a les persones que no tenen TIE i són extracomunitàries o per les persones que no tenen Targeta sanitària individual ni tampoc targeta de MUFACE.

Si és aquest el teu cas:

1. Emplena, signa i lliura el formulari. Consulta les oficines on tramitar de forma presencial (oficines d'atenció ciutadana, serveis territorials, oficines de gestió empresarial...). També ho pots fer en alguns ajuntaments i consells comarcals que ofereixen el servei. Consulta-ho abans de desplaçar-t'hi.

2. Acredita la teva identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aportis han d'estar vigents en el moment del registre. Si estigués caducat, és necessari aportar el comprovant de renovació.

Les persones que disposen de la targeta sanitària de la Mutualitat General de Funcionaris Civil de l’Estat (MUFACE) ja poden demanar idCAT Mòbil telemàticament per realitzar tràmits per mitjans electrònics.

CAT

CAST

Àrab

ING

 • Compartir a

Com obtenir l'idCAT Mòbil?

Seguint els passos dels vídeos que veureu a continuació podeu realitzar l’alta a servei d’identificació idCAT Mòbil. Podeu fer l’alta al servei tant amb DNI com amb TIE.

IMPORTANT, en el procés d’alta a idCATMòbil heu d’introduir el codi de barres que apareix a la part posterior de la targeta sanitària individual de CATSalut, no el codi que apareix a la part frontal que comença amb les dos primeres lletres del vostres respectius cognoms.

És obligatori realitzar el tràmits de manera presencial per a les persones que no tenen TIE i són extracomunitàries o per les persones que no tenen Targeta sanitària individual ni tampoc targeta de MUFACE.

Si és aquest el teu cas:

 1. Emplena, signa i lliura el formulari. Consulta les oficines on tramitar de forma presencial (oficines d'atenció ciutadana, serveis territorials, oficines de gestió empresarial...). També ho pots fer en alguns ajuntaments i consells comarcals que ofereixen el servei. Consulta-ho abans de desplaçar-t'hi.
 2. Acredita la teva identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aportis han d'estar vigents en el moment del registre. Si estigués caducat, és necessari aportar el comprovant de renovació.

Les persones que disposen de la targeta sanitària de la Mutualitat General de Funcionaris Civil de l’Estat (MUFACE) ja poden demanar idCAT Mòbil telemàticament per realitzar tràmits per mitjans electrònics.

CAT

Com obtenir l'idCAT Mòbil amb DNI i targeta sanitària

Com obtenir l’idCATMòbil amb TIE i targeta sanitària

Com obtenir l’idCATMòbil amb targeta de identitat d'estranger i MUFACE

CAST

Cómo obtener el idCAT Mòbil con DNI y tarjeta sanitaria

Cómo obtener el idCAT Mòbil con TIE y tarjeta sanitaria

Cómo obtener el idCAT Mòbil con TIE y MUFACE

Àrab

كيفية الحصول على idCATMòbil بواسطة بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الصحية

كيفية الحصول على IDCATMòbil بواسطة بطاقة هوية الأجانب و البطاقة الصحية.

كيفية الحصول على IDCATMòbil بواسطة بطاقة هوية الأجانب و بطاقة التعاضدية العامة لموظفي الدولة المدنيي

ING

How to obtain idCAT Mòbil with your DNI and health card

How to obtain idCAT Mòbil with a TIE and Health Card

How to obtain idCAT Mòbil with TIE (Foreigner Identity Card) and MUFACE

 • Compartir a

Què és un certificat digital?

És un document electrònic identificatiu, signat per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a terceres persones la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra persona física o jurídica, etc

 

Aquí trobaràs més informació sobre certificats digitals.

 • Compartir a

Certificat de representació

En els següents enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació.

Les entitats no lucratives que han d'efectuar determinats tràmits, principalment amb les administracions públiques, tenen la possibilitat de disposar d'aquesta eina, cada vegada més imprescindible.

Certificat de representació - Representante de Administrador Único o Solidario

Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.

Cost del certificat: 24 euros

Vàlid: 2 anys

Certificat de representació – Persona jurídica

Lletres del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.

Cost del certificat: 14 Euros

Vàlid: 2 anys

Certificat de representació - Representante de Entidad Sin Personalidad Jurídica

Lletres del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.

No té cost

Vàlid: 2 anys

Aquí podeu trobar més informació.

 • Compartir a

Factura electrònica

Podeu trobar tota la informació necessària per saber com presentar una factura electrònica al Consell Comarcal del Tarragonès fent clic aquí.

 

 • Compartir a

Contractació

 • Com puc consultar les licitacions?

Accedir al perfil del contractant

 • Com presentar una oferta amb Sobre Digital?

Seguint les indicacions d’aquest vídeo, podeu realitzar la presentació d’una oferta via Sobre Digital.

 • Com presentar una oferta per presentació telemàtica d’ofertes?

Seguint aquesta guia, podeu fer la presentació d’una oferta via presentació telemàtica d’ofertes.

 

 • Compartir a
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D