Promoció Turística

L’objectiu principal que es planteja passa per difondre els efectes positius del turisme sobre el territori millorant les possibilitats econòmiques i de treball i creant fórmules per al manteniment i la valorització del patrimoni. L’esquema estratègic que es du a terme és integrar els municipis d’interior amb l’oferta de la costa. Això implica establir xarxes físiques que connectin els diferents recursos per millorar la capacitat d’atracció de segments de demanda potencial. És a dir, no obligar els visitants a optar per un turisme de platja deixant de banda les riqueses culturals del nostre territori ni, al contrari, fer-los decidir per un turisme cultural sense el plaer de les meravelloses platges tarragonines.

L’existència de béns patrimonials en òptimes condicions, ben condicionats i habilitats, contribueix a ressaltar els valors i les qualitats del model turístic, reforçant la identitat dels habitants. Així, el turisme esdevé una eina de valorització i de protecció del patrimoni, al qual s’atorga valor econòmic i es converteix també en una font de generació de rendes. En aquest sentit, la importància de la coordinació supramunicipal  resulta essencial quan es tracta de configurar la imatge turística, així com el coneixement per part dels òrgans de gestió del mateix territori.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D