RECURSOS HUMANS

Sol·licituds. Llicències i excedències.

                                          Inici Presentació Telemàtica     Tràmits en línia 

Procediments de Selecció. 

    • Oferta pública

Les vacants existents dels llocs de treball permanents, tant funcionaris com laborals, al Consell Comarcal del Tarragonès i els seus organismes autònoms, es relacionen a l’oferta pública d’ocupació, la qual es publica el primer trimestre de cada any natural. 

Les bases generals regiran la selecció de les places i la provisió dels llocs de treball del personal laboral fix i funcionari de carrera del Consell Comarcal del Tarragonès i dels seus organismes autònoms.

Per a cada convocatòria s’aproven unes bases específiques, que es publicaran a l’inici del procés selectiu. Per cobrir necessitats de caràcter temporal, com per exemple substitucions, programes o bosses de treball, les convocatòries i bases específiques es publicaran a mesura que sorgeixen les necessitats.

 Anar a Convocatòries


  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D