Divendres 14 de Juny de 2024
Navegació

Borsa Pedagogs/ges CCT001-24

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

 • Estat: EN TRÀMIT
 • Número de convocatòria: CCT001-24
 • Règim: Personal Laboral
 • Torn: Lliure
 • Places: borsa
 • Sistema de selecció: Concurs-oposició

PUBLICACIONS ANUNCI I BASES 

exclamació    INSTÀNCIES

            (models obligatoris de presentació) 

Inici Presentació Telemàtica      Tràmits en línia

Taxa: pagament mitjançant transferència bancària a BBVA ES80-0182-5634-1802-0151-6416

LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES:

 • Llistat provisional

 • Anunci BOPT: 

 • Termini d'al·legacions: 10 dies hàbils a partir de la publicació de l'Anunci al BOPT.

 • Llistat definitiu

FASE OPOSICIÓ

 • Superació prova català
 • Prova fase d’oposició (test i cas pràctic):

  Lloc: 

  Dia i hora: 

  Resultats exercici teòric

        Resultats exercici pràctic i Total Fase Oposició

FASE DE CONCURS I RESULTAT FINAL

 • ANUNCI RESULTATS Fase de concurs i Resultat final
 • Decret de Presidència
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D