Navegació

Borsa Jurista CCT004-23 RESOLT

Dades de la convocatòria 

  • Estat: RESOLT
  • Número de convocatòria: CCT004-23
  • Règim: Personal Laboral
  • Torn: Lliure
  • Places: borsa
  • Sistema de selecció: Concurs-oposició

Publicacions anunci i bases 

exclamació    Instàncies

            (models obligatoris de presentació) 

  • Model de sol·licitud concurs oposició
  • Model Relació de mèrits

Inici Presentació Telemàtica      Tràmits en línia

Taxa: pagament mitjançant transferència bancària a BBVA ES80-0182-5634-1802-0151-6416

Llistat de persones admeses i excloses:

Fase Oposició

        Resultats exercici pràctic i Total Fase Oposició

Fase de concurs i Resultat final

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D