Premsa i comunicació

El Departament de Premsa i Comunicació Externa és l’encarregat de mantenir unes relacions permanents i fluides amb els mitjans de comunicació del Tarragonès.

Des del Departament s’informa puntualment, mitjançant notes de premsa, sobre les novetats, serveis, accions o realització d’actes que es desenvolupen al Consell Comarcal del Tarragonès. També es convoca els mitjans en roda de premsa quan hi ha un tema que requereix un tractament especial, més acurat, o que necessita anar complementat d’algunes declaracions en directe, d’algun informe o de respostes a les possibles preguntes que plantegin els redactors. Així mateix, des del Departament sempre es col·labora amb els mitjans de comunicació oferint la informació que tenim disponible als periodistes que la necessiten.

Es realitzen els reportatges fotogràfics dels actes, activitats i notícies del Consell Comarcal, així com totes aquelles fotografies necessàries per complementar les memòries, cartells, fullets i tots els productes gràfics que s’editin des de l’ens.

Complementàriament, es gestiona l’arxiu fotogràfic i es fa el tractament de fotografies, adaptant-les a les necessitats del suport al qual vagin destinades. En la seva vocació de servei als ciutadans i la societat, posa a disposició d’altres ens, entitats i associacions la majoria d’imatges dels seus arxius, amb una sol·licitud prèvia.

Internament, el Departament de Premsa i Comunicació Externa està al servei de tots i cadascun dels departaments del Consell Comarcal del Tarragonès per donar-los suport en les seves necessitats de comunicació.

Així, des del departament es gestionen les relacions amb els proveïdors externs per a l’edició de productes gràfics i audiovisuals, com ara impremtes, estudis d’enregistrament d’imatge i so, disseny gràfic, agències de publicitat, etc. És responsabilitat d’aquest departament la sol·licitud i avaluació de projectes i pressupostos, el seguiment de treballs, el control de terminis i la supervisió dels productes finals, etc.

Per altra banda, es creen, dissenyen i produeixen totes les petites edicions necessàries per divulgar actes i activitats que es duen a terme a les dependències del Consell Comarcal o als municipis del Tarragonès, en col·laboració amb els seus ajuntaments, utilitzant els mitjans propis, és a dir, sense acudir a proveïdors externs.

Paral·lelament, aquest servei s’estén als organismes autònoms dependents del Consell Comarcal del Tarragonès o a altres organismes amb els quals hi ha un conveni de col·laboració.
  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D