2019 Subvencions camins rurals de titularitat municipal

El Consell Comarcal del Tarragonès, en aplicació del Conveni marc de col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals amb la Diputació de Tarragona, obre convocatòria per a la concessió als ajuntaments de la comarca d’ajuts i que té per objecte la cooperació econòmica, mitjançant la concessió de subvencions, amb els Ajuntaments de la comarca, amb la finalitat d’arranjar, conservar i millorar la xarxa de camins rurals de titularitat municipal.

Bases:
2019 Bases subvencions camins
Models:
1. Acceptació subvenció 2019 (doc)
2. Certificat de contractació d’obres
3. Cartell de l’actuació
4. Certificació d'obres
5. Certificat final d'obra

Ajuntaments beneficiaris:
Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, la Canonja, el Morell, Perafort, Renau, Roda de Barà, Torredembarra i Vila-seca

Terminis:
1. Acceptació de la subvenció:
Una vegada, els ajuntaments beneficiaris, hagin rebut la notificació de l’atorgament tindran un termini de 15 dies per comunicar al Consell l’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat el que s’adjuntarà una memòria valorada o projecte amb el contingut especificat a la base 5.4.

2. Adjudicació de l’actuació:
1. Les obres han d’estar adjudicades entre l’1 de gener de 2019 i el 15 d’abril de 2020. El certificat de contractació d’obres, segons model normalitzat, s’ha de presentar al Consell abans del 30 d’abril de 2020.

3. Execució i justificació de l’actuació:
La inversió objecte de la subvenció ha d’estar executada entre l’1 de gener de 2019 i el 15 de juny de 2020. La documentació justificativa de l’actuació s’ha de presentar al Consell abans del 30 de juny de 2020. Per tant els beneficiaris de les subvencions hauran de lliurar abans d'aquesta data, la documentació justificativa de la realització de la inversió:
a. Certificat final d’obra, segons model normalitzat.
b. Certificació d’obres, segons model normalitzat, i Relació valorada
c. Factura de l’actuació
d. Certificat de col·locació del cartell d’obra acompanyat d’una fotografia del mateix

Amb el suport de:
Diputació de Tarragona
Conveni de col·laboració i coordinació amb els Consells Comarcals per a la prestació de serveis Municipals

Més informació
Consell Comarcal del Tarragonès
Departament d’Urbanisme – 977 244 514
Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500
urbanisme@tarragones.cat

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D