Dissabte 13 de Juliol de 2024

Joventut

El Govern de la Generalitat és qui té a Catalunya les competències en matèria de joventut, però fa anys que les delega als Consells Comarcals per la seva major proximitat al territori.

Aquesta delegació es va fer inicialment en relació a les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils i posteriorment es va afegir les visites de seguiment de les activitats amb infants i joves menors de 18 anys i la redacció i implantació dels Plans Comarcals de Joventut.

Aquests Plans Comarcals (ara anomenats oficialment Protocol d'Intervenció Estratègica Comarcal en Joventut) tenen com a objectiu principal l’impuls de les polítiques locals de joventut a cada territori, adaptant-les al màxim possible a la realitat municipal però sempre sota les directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

El PNJ va donar eines metodològiques i una manera de veure les polítiques de joventut que impliquen transversalitat i integralitat. Dos conceptes que exigeixen una àmplia obertura de mires, predisposició al diàleg i habilitats per aprofitar les oportunitats, pel que és imprescindible el treball interdepartamental, interinstitucional i amb la participació dels joves (associats o no) en les polítiques de joventut municipals. Aquests conceptes segueixen presents a la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut. 

Així doncs, seguint aquestes directrius, des del Consell Comarcal del Tarragonès centrem el nostre treball en treballar en tres direccions:

  1. Vetllar pel compliment de la normativa relativa a les instal·lacions juvenils (Llei 38/1991 i Decret 140/2003) i activitats de lleure amb infants i joves menors de 18 anys (Decret 267/2016).
  2. Treballar per i amb els municipis de la comarca per al desenvolupament de programes, projectes i activitats en què participen joves oferint-los suport tècnic i assessorament.
  3. Atendre el jovent en matèria d'informació juvenil i assessorament laboral a través dels Punts Joves als municipis i de l'Oficina Jove Tarragonès (sempre en conveni amb les administracions locals implicades).
Tota aquesta feina és finançada per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona (aquesta en un projecte concret de servei mancomunat per a joves en risc d'exclusió social).
Dividim així les nostres actuacions i serveis en les que s'ofereixen com a:
  • Servei Comarcal de Joventut (atenció als municipis i delegació de competències)

 Anar a Servei Comarcal de Joventut

  • Oficina Jove Tarragonès (atenció centralitzada al jovent de la comarca)

 Anar a Oficina Jove Tarragonès

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D